NOVA GUIA SOBRE EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TERMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO). Actualitzada a 18 de març.

Nova guia sobre Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de força major, a causa del COVID-19.

Està actualitzada del 18 de març. En català.

Podeu descarregar-la aquí