Grup de Consum Autogestionat

Què és el GCAO?

Què és un grup de consum?

Un grup de consum és un col·lectiu de gent d’un mateix territori que s’agrupa amb l’objectiu de dur a terme un consum alternatiu, ecològic, solidari amb el món rural i que estableixi relacions directes entre el consumidor i el productor a partir de circuits curts de comercialització.

Per què és bo participar activament en un grup de consum?

Perquè eliminem intermediaris que eleven el preu dels aliments de forma innecessària. D’aquesta forma, l’agricultor/a rep un preu just, i els/les consumidors/es paguem un preu just.

Perquè tenim la possibilitat de conèixer directament als/les agricultors/es: la forma en què treballen, les problemàtiques que els afecten, les diferents possibilitats de col·laboració entre producció i consum… Perquè coneixem a altra gent del nostre barri o poble, enfortint llaços entre veïns/es i gaudint de realitzar activitats saludables en companyia.

Perquè aconseguim mantenir formes de vida dignes i sostenibles: mantenim un mitjà rural viu i sostenible, prop de nuclis de major grandària, i contribuïm així a mantenir la Naturalesa i a l’equilibri territorial. Perquè consumim aliments locals, conreats en les rodalies del nostre lloc de residència. Perquè consumim aliments de temporada, la qual cosa ens assegura que els aliments són frescos i estan collits madurs. Això afavoreix que els aliments siguin més saludables i saborosos.

Com funcionem?

El nostre grup de consum és un col·lectiu assembleari i autogestionari. Això significa que totes les decisions que afectin al grup es prenen en Assemblea. Rebutgem totalment qualsevol tipus de subvenció pública i el grup no pot disposar de personal assalariat al seu càrrec. Les tasques pròpies de funcionament del grup seran atribuïdes als propis membres del mateix en l’Assemblea, que és el mecanisme del que ens dotem per decidir el que ens afecta a totes i tots els membres del grup.

Quaderns per al debat. Grups de Consum

Amb l’elaboració d’aquest Quadern per al debat, els autors pretenem realitzar un succint acostament a l’experiència dels grups de consum, procurant esbossar una anàlisi que, almenys intencionalment, busca abordar el paper del consum de masses en la societat contemporània i la potencialitat dels grups de consum com a eines de transformació política de la societat.

D’altra banda, i tot i que que en alguns moments hàgim apostat per realitzar un acostament generalista a determinats apartats de la temàtica que ens ocupa, volem fer explícit el nostre punt de vista a l’hora d’afrontar el tema. En aquest sentit, aquest quadern ha estat elaborat des d’una cosmovisió llibertària de la lluita social, procurant, no obstant això, evitar tant en la forma com en el fons qualsevol ortodoxia adoctrinadora que, al nostre entendre, podria restar capacitat analítica al nostre esquemàtic treball i, d’altra banda, enconsertaria els resultats conclusius del mateix.

Per finalitzar, convidem a tots i totes les interessades en el tema, a posar-se en contacte amb algun dels tres autors per rebatre, ampliar o debatre qualsevol dels punts d’aquest document. La nostra intenció, com la de tota la Confederació, a l’hora d’engegar aquest projecte autoformatiu, és generar una base teòrica sobre diversos temes que pugui implementar-se a posteriori, fomentant amb això un debat ―esperem que fecund― sobre cada tema en qüestió.

Feu clic a la portada per descarregar-lo.

Grup de consum