Victoria sindical!

logoferros

A Manxa Ferros d’Olot varen acomiadar el delegat de la Secció Sindical de CNT a l’Empresa. Després d’intentar arribar a un acord amb la direcció de l’empresa satisfactori per ambdues parts, no vàrem obtenir una resposta justa que era ni més ni menys que el reconeixement per part de l’Empresa que l’acomiadament era improcedent i per tant li corresponien al nostre company el salari de 45 dies per any treballat (fins a un màxim de 42 mensualitats) i no el que pretenia la direcció de 20 dies per any treballat (fins un màxim de 12 mensualitats) al.legant que l’acomiadament era per causes objectives.Apart es consideraven el prorratejat de les vacances i pagues extres.
El cas és que davant la negativa de l’empresa de complir amb els mínims que se li demanava, es va optar per intentar la readmissió del company al mateix lloc de treball i amb les mateixes condicions que havia tingut fins que el van acomiadar, amb el resultat que el Tribunal superior de Justícia de Catalunya a dictaminat: Acomiadament Nul , condemnant a l’empresa Manxa Ferros a pagar els salaris de tramitació (Tots els mesos que havia deixat de cobrar des que el varen acomiadar fins que es va dictar sentència) i a readmentre al nostre company amb les mateixes condicions anteriors.