Victòria sindical! Readmissió al lloc de treball aconseguida! La direcció dels establiments “La botiga del pa” reconeix la nul.litat de l’acomiadament.

pa2

Amb el present comunicat volem fer saber que el conflicte per la readmissió de les companyes acomiadades i les millores en drets laborals dintre l’empresa, que venim mantinguen en diferents fases des de setembre de 2009, ha arribat a un èxit més per a la nostra Secció Sindical de CNT a l’empresa.
Fins ara s’havia aconseguit que l’empresa es posés al dia en qüestió de impagaments a les treballadores (setembre/octubre 2009), aconseguint que les afectades cobressin el que els pertocava. Arribats a aquest punt és on es van produir els acomiadaments de dos companyes del nostre sindicat (secretaria General i tresorera de la Secció Sindical), per reivindicar aquestes i altres millores en els drets laborals que no venien essent respectats per la direcció als centres de treball.
No podent arribar a cap acord amb la direcció perquè fes marxa enrera, es van iniciar mobilitzacions per a la readmissió de les acomiadades (febrer/març 2010), aconseguint un recolzament popular molt important al carrer durant les concentracions que es van dur simultàniament en els 4 establiments que l’empresa té a Olot i Banyoles durant dos caps de setmana. Evidentment la via judicial també estava en marxa.

Finalment, l’empresa ha reconegut la nulitat d’aquests acomiadaments, ha assumit que es tornarà al mateix lloc de treball i amb les mateixes condicions que es tenien abans de
l’acomiadament.

Això demostra que les nostres reivindicacions eren legitimes i fonamentades, i referma una vegada més que es pot practicar un sindicalisme sense alliberats sindicals, sense subvencions i sense comitès d’empresa.
De les dos companyes acomiadades una ha acceptat la readmissió i l’altra ja no volia continuar treballant per aquesta patronal, donat que considera massa greu les faltes comeses i la irresponsabilitat que ha demostrat aquesta patronal de la Botiga del pa (Pa Artesà Olot, S.L.). És per això que s’ha arribat a un segon acord on es reconeix, per part de la direcció, la improcedència de l’acomiadament i se li abona les quantitats corresponents a 45 dies per any treballat amb el prorrateig de pagues extraordinàries i vacances no gaudides.


A partir d’ara, la lluita continua a partir d’on estava abans de la sortida de les nostres companyes. Això inclou principalment, entre d’altres reivindicacions, un calendari laboral anual. Així mateix, tampoc renunciem a que la direcció de l’empresa faci front a les despeses econòmiques ocasionades pel seu mal comportament a les nostres companyes i al sindicat.