Victòria Sindical!

Aquest passat dilluns dia 25 de maig es va aconseguir arribar a un acord amb l’Empresa Inversions Punta del Sol, S.L. a la Secció de Conciliacions Individuals del Departament de Treball. Després de l’acomiadament d’una companya d’aquest sindicat, es va aconseguir que l’Empresa acceptés totes les reivindicacions fetes per la nostra companya juntament amb el suport de CNT Olot, les quals principalment eren el reconeixement per part de l’Empresa d’acomiadament improcedent, el prorrateix de pagues extres, vacances i plus conveni i que pagués els salaris de tramitació des del dia que la van acomiadar fins al dia de l’acte de conciliació.

Arribats a aquest punt i acceptant l’empresa la totalitat de les nostres reivindicacions, es va donar per acabat el conflicte laboral.