Vaga General de Sanitat el 10 de Març

La MESA SINDICAL DE SANITAT DE CATALUNYA es va constituir el Desembre del 2020.

Aquesta pretén unificar esforços dels diferents sindicats que en formen part amb una finalitat comuna que és la de posar sobre la taula i donar resposta a tots els problemes que arrosseguen els sectors que la conformen.

Estem sotmeses a una situació límit des de fa massa temps i creiem que després de tot el viscut és el moment en què les treballadores de sanitat tornem a fer-nos sentir per iniciar la transformació del nostre sistema de Salut.

I ho fem anunciant la convocatòria de VAGA pel pròxim 10/03/2021 i aturades indefinides tots els dilluns a partir del 15/03/2021 de 2 hores en tots els torns laborals (de 4:00 a 6:00, de 8:00 a 10:00 i de 18:00 a 20:00) i una mobilització massiva.

DEMANDES:

 1. Una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.
 2. Els i les professionals que facin una mateixa feina han de tenir les mateixes condicions laborals. Cal eliminar les diferències en les condicions laborals entre treballadores.
 3. DESPROTEGIDES MAI MÉS. No posar en perill les professionals de la salut ni a les usuàries i usuaris que atenem. Assegurar sempre i en tot moment una correcta protecció laboral de les treballadores i els treballadors.
 4. Reconèixer malalties laborals a TOTES les treballadores i treballadors. Fer extensiu el reconeixement de la COVID-19 com a malaltia professional a TOTES les treballadores que estiguin exposades a aquest risc en el seu entorn laboral.
 5. Jubilació anticipada per al personal de la sanitat. Incloure al personal dels centres sanitaris al dret per rebaixar l’edat de jubilació, a causa de la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball. Regulació de la jubilació parcial.
 6. Recuperació del poder adquisitiu i drets laborals perduts d’ençà de les retallades del 2010. Fer efectiva la derogació i reversió dels efectes del DL 3/2010 segons acord parlamentari del 10/10/2019 i amb data d’efecte 1/1/2020.
 7. Reduir la temporalitat i la precarietat en les contractacions. Contractació estable i de qualitat que permeti el gaudiment de drets així com compaginar la vida laboral i personal dignament.
 8. Model sanitari centrat en l’atenció primària. Destinar el 25% del pressupost a l’Atenció Primària de salut tal com demana l’OMS.
 9. Despesa sanitària per càpita homologable als països de l’entorn europeu.
 10. Jornada de 35h setmanals per al torn diürn i reducció de jornada per al torn nocturn. Tornada al còmput horari anual previ a la crisi de 2010.
 11. Adequar les ràtios professional/usuari per a una correcta assistència i definir els rols professionals. Reconèixer i desenvolupar les capacitats competencials de cada una de les categories professionals amb el conseqüent reconeixement econòmic. Reducció de les càrregues laborals.
 12. Reconeixement del plus de perillositat per a totes les categories del personal que treballa en sanitat.
 13. Cobertura de TOTES les jubilacions i vacants, així com de les absències per vacances, formació, permisos i baixes per malaltia.
 14. Aturar i revertir les externalitzacions. La SALUT NO HA DE SER UN NEGOCI. Prou utilització de recursos públics en benefici de la privada.
 15. Internalització de serveis bàsics pel correcte funcionament del sistema sanitari com son el d’ambulàncies, SAD, neteja, atenció emergències, 061, Contact Center, etc.
 16. Exempció voluntària de treballar els caps de setmana i les guàrdies per als majors de 50 anys.
 17. Eliminar l’actual sistema pervertit de DPO (Direcció Per Objectius) i convertir aquest complement en una paga extraordinària que sigui percebuda per totes i tots els treballadors.

Aviat farà un any de l’inici de la Pandèmia, situació que ha deixat al descobert les precarietats i mancances de les treballadores i usuàries del nostre sistema de salut. La repercussió d’aquesta precarietat més la sobrecàrrega de treball que patim a l’àmbit de la salut, serveis socials i transports sanitaris des de fa tants anys, han tingut un dèficit molt marcat en la qualitat assistencial a la ciutadania. 

Per tot això i molt més, fem una crida a totes les treballadores i treballadors de la sanitat i a les usuàries a participar tant a la convocatòria de VAGA com a les diferents mobilitzacions que es duran a terme.