Una pels que diuen que la CNT és espanyolista…(tampoc és estatista catalana…)

LA CNT DE FRAGA REP UN PREMI A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ. La CNT de Fraga ha estat premiada per utilitzar la llengua catalana, a la rotulació del seu material divulgatiu i les campanyes diverses del Sindicat. Lo premi està atorgat per l’INSTITUT d’ESTUDIS DEL BAIX CINCA, una entitat cultural de Fraga i de la comarca del Bajo Cinca-Baix Cinca i filial de l’INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES DE HUESCA. Esta institució de conegut prestigi a la nostra comarca, desenvolupa una intensa activitat cultural, que va des de la publicació de llibres fins a l’organització de diferents actes culturals, entre los que se troba l’Entrega de Premis “Josep Galán – 6 de Novembre” a la Normalització Lingüística, a més de treballar des de fa anys en la defensa de la llengua catalana als pobles i comarques de la Franja aragonesa, on la llengua materna és lo català. Essent una de les seves principals reivindicacions la promesa llei de llengües per a l’Aragó, on se reconegui la pluralitat lingüística i la cooficialitat amb lo castellà de les altres dos llengües minoritàries a esta Comunitat Autònoma. L’entrega de premis va tenir lloc lo passat dissabte dia 4 de novembre a un sopar organitzat per a l’ocasió. Los premiats d’eix any a més de lo nostre sindicat CNT de Fraga, eren los professors de l’Institut Musical Comarcal, Ramon Elías i Montserrat Virgili, l’empresa ITV de Fraga i la Penya Barcelonista Jaume Pallarés de Fraga i Comarca. A l’acte d’entrega lo company Patrici Barquín encarregat de recollir lo premi va pronunciar est breu però intens i clar discurs. Des de la CNT de Fraga volem agrair lo reconeixement que suposa est premi a la nostra feina. Us estem realment agraïts ja que és sorprenentment inusual que és donen premis a anarquistes o grups d’anarquistes, i si los premiats son persones o entitats vives ja és pràcticament impossible que reben premis o reconeixements. Per això moltes gràcies de debò. La nostra feina consisteix en aconseguir que no hi hagi al mon ni una sola persona que no sigui lliure, mentre al mon hi hagi persones que no se sentin lliures, allí estarà la CNT per a defensar i reivindicar lo dret a la llibertat de estes persones. I ho farem com ho hem fet fins ara en l’idioma que parlem allà on siguem. Per això a Fraga fem les reivindicacions en català de Fraga i en castellà de Fraga, ja que son les llengües que nosaltres parlem i les que mos han ensenyat a casa Volem aprofitar també est moment per a convidar-vos a assistir a les jornades sobre energia que estem preparant per a primers d’any. A estes jornades parlarem entre altres coses de la major amenaça que patim a la nostra comarca des de lo projecte de instal”lació de una central nuclear a Xalamera,(anys 70) com és la instal”lació d’una central tèrmica de lignit a Mequinensa, una central de cicle combinat a Ballobar i una incineradors per a residus càrnics a La Granja d’Escarp Moltes gràcies a tots i us esperem a les nostres jornades, a veure si entre tots podem fer un debat constructiu que ens ajudi a construir un present millor per a nosaltres i un futur sòlid per als nostres fills. Salut. CNT Federació Local de Fraga