Tipus de contracte.

Segons el tipus d’activitat i el temps que duri la relació laboral, hi ha diferents tipus de contractes. Així entre d’altres, podem trobar contractes de treball per temps indefinit, de durada determinada i formatius.

Aquí teniu tot el que fa referència a aquest tema més detallat (fes clic aquí)