Resposta del Secretari General de la CNT catalano-balear al col.lectiu Negres Tempestes

Per contestar breument a la pregunta que Negres Tempestes va fer al passat número de Solidaridad Obrera nº 337.

N.T.- “si la reforma de l’estatut d’autonomia de Catalunya aprovat té previst desenvolupar el marc català de relacions laborals, com respondrà la CNT-AIT estatal i la CNT-AIT de Catalunya i Balears?”

En primer lloc, a la CNT catalano-balear, no s’ha plantejat aquest debat per part de cap sindicat.

Per tan, no estic qualificat per opinar el què farà la CNT en aquest tema concret o si el tractarà en un futur pròxim i quina seria la seva posició al respecte de l’aplicació del nou Estatut.

En tot cas el que sí que puc donar és la meva opinió personal sobre l’Estatut de Catalunya, que pel què fa estrictament al “marc català de Relacions Laborals” dóna a la Generalitat la competència “executiva”, tal com queda reflexat a l’article 170 de l’Estatut. Però en cap cas aquest article ni el nº45 (que també menciona diferents aspectes d’àmbit laboral), li atorga competència “exclusiva”. De manera que l’Estat és qui continua dictant la legislació i les polítiques d’aquest àmbit.

Jo opino que bàsicament, el que s’acaba desenvolupant amb aquest nou Estatut en l’àmbit laboral, no és ni més ni menys que la gestió dels mecanismes de supervisió i execució, tal com ha passat amb la Inspecció de Treball, que sí s’ha fet el traspàs recentment, però no hi ha hagut cap canvi en relació a la situació anterior més enllà de que ara els funcionaris de la IT depenen de la Generalitat, però a tots els efectes es regeixen per la normativa vigent a tot l’Estat.

Resumint, tan a l’article 45, com al 170 se li atorga a la Generalitat el dret a vetllar pel compliment d’una sèrie d’acords que continuen en mans de l’Estat. La Generalitat en aquest àmbit no és més que un òrgan corretja de transmissió de l’Estat.

Per saber més sobre aquest debat fes clic aquí