Reportatge sobre la Biblioteca Social d’Olot al MAC d’Olot TV