Quant ens costa salvar de l’extinció als linxs i quant ens costa mantenir als capellans i monges.

88605_rouco_varela

L’any 2006 es va pactar un nou model de finançament entre el govern espanyol de Zapatero i la Conferència Episcopal, mitjançant el qual s’elevava el percentatge de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 0,52% al 0,7%. A resultes d’aquest acord, en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2008 aprovats per la Llei 51/2007, de 26 de desembre de, l’Estat lliurarà, mensualment, a l’Església Catòlica 12.751.072,79 euros.