L’Estat indemnitza a Pilar Vaquerizo, vídua de Francisco Granado

 

 

 

Octavio Alberola

Ens informen que el Ministeri d’Economia ha enviat la nòmina de perceptors d’Ajudes i Indemnitzacions de la Llei 46/1977 i que en ella hi figura Pilar Vaquerizo, vídua de Francisco Granado.

Els que han seguit el desenvolupament del procés anomenat de «recuperació de la memòria històrica» recordaran que va ser al 1998 que Pilar va sol·licitar, per primera vegada, aquesta indemnització sobre la base de les que s’havien concedit a quants havien estat empresonats durant el franquisme. També recordaran que li va ser rebutjada amb el l’excusa que el seu marit no havia complert el temps mínim de presó exigit per la normativa, atès que Francisco Granado havia estat executat 17 dies després d’haver estat detingut.

Doncs bé, com tots sabeu, malgrat totes les denúncies i protestes que des de llavors es van organitzar i al fet escandalós que en el curs dels anys transcorreguts l’Estat ha donat nombroses ajudes i indemnitzacions a organitzacions polítiques i sindicals, així com a associacions de memòria històrica, no és fins ara que a la vídua de Granado se li reconeix tal dret. I ja veieu l’import de la indemnització.

 

 

 

 

 

És veritat que tot el fet durant aquests anys per a obligar a l’Estat a corregir aquest «oblit» (totes les vídues o vidus de les persones executades, que no havien complert el temps mínim de presó exigit, havien quedat excluides de les indemnitzacions al no considerar que si no havien fet més temps de presó era per haver estat executades) no ha quedat en l’oblit ; però és molt dolorós i indignant constatar que aquestes persones són ara víctimes d’una nova injustícia. Una injustícia comesa pels redactors de la Llei de « memòria històrica » i validada per tots els partits que van aprovar aquesta Llei. Em refereixo al fet que en aquesta Llei es considera que hi ha víctimes del franquisme de primera i de segona classe: Les de primera són les que van perdre la vida a partir de gener de 1968, que rebran una indemnització de 135.000 euros. Les de segona classe són les que van ser assassinades pels franquistes abans d’aquesta data, que només tenen dret a 9.616.18 euros.

 

www.memorialibertaria.org