Les treballadores de Sumar van a la vaga

Les treballadores de la Secció Sindical de la CNT Olot a l'empresa Sumar s'adhereixen a la vaga convocada el 27 de febrer.
Denuncien que les negociacions del conveni col·lectiu estan enrocades i que la patronal del sector vol empitjorar les seves condicions laborals.

El proper 27 de febrer l’empresa Sumar, contractada pel Consorci d’Acció Social de La Garrotxa es veurà afectada per una jornada de vaga de 24 hores. Per un Servei d’Atenció Domiciliària digne, les treballadores familiars i auxiliars de la llar que donen aquest servei a la comarca s’han adherit a la jornada de vaga.

Denuncien la situació que viuen les treballadores d’aquest servei a les zones rurals. Entre d’altres circumstàncies, destaquen que no se’ls reconeix la utilització del seu vehicle particular per dur a terme les seves tasques i tot el que això comporta de desgast i despeses.

Les principals reivindicacions de les treballadores són:

  1. Pujada salarial del 5% ( 2023/2024 ).
  2. Erradicació de la borsa d’hores.
  3. Contracte laboral de 35 hores setmanals.
  4. Jornada de torn de matí o tarda. Eliminació de la jornada partida.
  5. Reconeixement de l’antiguitat.
  6. Baixes retribuïdes al 100%, tant les comunes com les laborals
  7. Millores en les zones rurals pel que fa al reconeixement dels costos reals que comporta utilitzar el vehicle particular.