Ja ha sortir al carrer el numero de gener del periòdic “CNT”

Fes clic a l’imatge per accedir a l’edició digital. Si t’agrada pots comprar-lo al nostre local o a través del model de subscriptor que trobaràs al propi periòdic. D’aquesta manera ajudaràs a autogestionar la premsa anarcosindicalista.