Finalitzat amb èxit el conflicte laboral amb “La botiga del pa” (Pa Artesà Olot,S.L.).

El dia 1 de desembre es va arribar a un nou acord al Departament de Treball entre la direcció de la cadena de fleques “La botiga del pa” i algunes de les treballadores membres de la Secció sindical de CNT a l’empresa.

Aquest és el segon acord al que arribem on es veuen assolides totes les reivindicacions en materia salarial i modificacions substancials plantejades per les nostres companyes de sindicat.

A partir d’ara, esperem que la Secció Sindical de CNT dintre l’empresa tingui el respecte que es mereix i se l’atengui quan exposi els seus plantejaments a la direcció si es dóna el cas.