Entrevista de Kaos en la red al secretari general de la CNT catalano-balear (PRIMERA PART)

Entrevista realitzada per Kaos en la red. La pots trobar a la seva pàgina:

www.kaosenlared.net

Kaos – Quina posició manteniu davant les eleccions i per què?

Evidentment, com a sindicat no ens presentem a les eleccions. Per altra banda, als estatuts de la CNT queda clar que cap persona que formi part d’un partit polític pot accedir a un càrrec de gestió de la CNT.

Per tant, la nostra posició davant aquest tipus de “democràcia” que tenim a l’estat espanyol, és clarament d’oposició al sistema establert de representativitat parlamentària i entre els nostres objectius s’inclou combatre i destruir a l’estat.

Nosaltres continuem tenint com a finalitat el Comunisme Llibertari i per tan una societat horitzontal i no vertical, com és el cas del sistema al que ens intenten sotmetre actualment.

La nostra manera de prendre les decisions continua essent l’assemblea. Nosaltres no deleguem la nostra responsabilitat ni el nostre sentit comú, l’exercim dia a dia.

Kaos – Creieu que aquestes eleccions són plenament democràtiques, lògicament des del punt de vista de la democràcia formal pròpia del pensament burgès?

Des del punt de vista del pensament burgès, és clarament favorable als seus propòsits de desigualtat social. L’estat i els seus representants cada cop són més una eina de les multinacionals i el seu marge de decisió és mínim, especialment sobre determinats temes de tipus econòmic i també en l’àmbit de polítiques socials la seva capacitat de maniobra és pràcticament nula.

A més, aquesta dependència que els crea la necessitat de tenir el vist i plau de certs cercles “d’informació”, directament relacionats amb les altes esferes, resta clarament la seva capacitat de lliure actuació.

Tot això deixant apart certs moviments per part del braç judicial, en recolzament de interessos polítics de dubtosa “legalitat” en el tema de qui i com pot participar a les eleccions.

Kaos – Quina valoració feu de la legislatura que acaba, governada pel PSOE i els seus aliats parlamentaris (ICV-IU, ERC…)?

Una valoració molt negativa. Tinguem en compte tan sols els últims resultats en l’àmbit laboral, o­n el mes de gener de 2008 ha sigut una calamitat.

Ha pujat el nombre d’aturats en un 6,22%. Ja tenim 2.261.925 persones a l’atur. Els últims 12 mesos el total d’aturats a augmentat en 179.417 persones.

A més, el poder adquisitiu del/les treballadors/es ni de lluny ha sigut equiparable als guanys de la patronal.Les xifres macroeconòmiques i l’empenta que ens volen fer creure que té el país , només a beneficiat als de sempre. Nosaltres estarem pagant hipoteca tota la vida i amb molts problemes, mentre que el gerent de l’empresa o­n treballo, s’ha construit una casa de més de 300 quilets de les antigues pessetes sense ni tan sols despentinar-se. I així estem la majoria dels treballadors/es.

I de pas, el braç sindical de l’estat continua afavorint la moderació salarial… la dels treballadors/es ,és clar! I això que és un govern “d’esquerres”!