El guaita del frac ha cobrat; la resta de lluita continua.

En la comprovació diària del compte bancari, el delegat sindical de CNT-AIT a Guaites Forestals (el “guaita del frac”) aquest divendres 7 d’agost ha comprovat la recepció d’una transferència de 1.374,83 Euros, que pot correspondre al salari de juliol + la meitat del mes de juny. Encara que semblen faltar 4 dies de sou, el treballador ha decidit reprendre la vigilància al punt de guaita de Sant Grau, al Gironès. Dijous, el darrer dia de plantada, es van arribar a concentrar 3 guaites i 3 sindicalistes més a la seu de Bombers a Girona. L’afiliació de la secció de Guaites i treballadors simpatitzants no escarmenten, i mantenen les reivindicacions laborals defensades fins ara, que principalment són:


Que el període de treball sigui estable i de 6 mesos o més, com a la majoria de comunitats autònomes.

Cobrar el transport per la muntanya o disposar de mitjà de transport.

Que en comptes de tancar punts de guaita, s’hi faci complir les condicions de seguretat, higiene, material de treball i normativa laboral.

Cobrar plusos per la penositat, perillositat i toxicitat de l’entorn de treball.

Cobrar les dietes

Rebre nòmines impreses en paper, qui no demani el contrari.

Compliment de les sentències 2/2002 (TSJC) i RJ 20034502 (TS) de Guaites i Forestals siguem contractats indefinidament, amb opció a fixos.


Addicionalment, des de la secció de CNT-AIT es reconeix el següent de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS):


La rectificació amb els errors administratius pels salaris ha millorat enguany de forma espectacular

Per primer any ens reconeix el dret a la setmana de vacances

En les explicacions divulgatives i a la premsa, es comença a incloure la tasca de la detecció del foc forestal, és a dir, l’existència dels guaites al cos de bombers.

A alguns guaites se’ls comença a reconèixer el dret de què totes les tasques siguin dins l’horari de treball.