Conferència d’Afiliats.

Bona assitència a la Conferència d’Afiliats d’aquest dissabte dia 13 de juny a Barcelona. Han assistit membres d’uns 40 sindicats de la CNT, arribant a un total de 96 companys/es que han exposat els seus punts de vista sobre Acció Sindical i la seva posada en pràctica tan als llocs de treball com al carrer. S’ha pogut constatar la bona situació de la CNT en general a la major part dels sindicats locals i s’ha incidit molt en la necessitat de seguir millorant en formació dels nous afiliats i dels de sempre, donat l’elevat augment de la conflictivitat que estem tinguent últimament als llocs de traball i la feina que això comporta als diferents sindicats de CNT, que en alguns casos es veuen desbordats tant per la conflictivitat laboral com el creixent nombre d’afiliació. S’ha pogut constatar que l’implantació de Seccions Sindicals de CNT als centres de treball cada cop és major y molts companys que en formen part ens han explicat les seves experiències tan amb els encert com en els errors.

S’ha de destacar l’elevat grau de companyerisme demostrat per tots els assistents/es i el fet de que ha estat una Conferència clarament positiva per seguir endavant amb el treball de CNT.

conferencia