Comunicat de CNT Olot. Fracking a cap preu

En els darrers dies s’ha pogut conèixer l’acord a què han arribat els anomenats “agents socials” del sector químic en relació al tema de l’explotació del gas natural mitjançant la fractura hidràulica o fracking. La patronal del sector i els sindicats CCOO i UGT han signat una declaració conjunta que, malgrat disfressar-la de bones intencions, l’únic que pretén és obrir les portes a la tècnica del fracking.

Afirmen els signants de l’acord que, per poder decidir lliurement en aquest tema primer cal explorar totes les vies possibles d’aquesta tècnica extractiva per obtenir una energia competitiva que permeti desenvolupar la indústria química. En l’acord demanen que s’estableixin protocols i normes, evidenciant així el seu ple suport a la utilització del fracking.

Des de la CNT d’Olot, com a sindicat, ens hem de posicionar a favor dels interessos dels treballadors i del manteniment dels seus llocs de treball, ara bé, això no sempre ha de ser així a qualsevol preu.

frackingLa tècnica del fracking és una amenaça real i seriosa, un ecocidi amb un impacte ambiental incalculable com demostren nombrosos estudis i res no pot justificar-ne la seva defensa. La única actuació possible en relació al fracking és la seva completa desaparició, pel bé de tots, no només dels treballadors.

Malauradament, no pensen igual CCOO i la UGT que, en defensa de no se sap ben bé què i de la maneta de la patronal del sector obren les portes de nou a aquest sistema d’extracció de gas natural que l’any passat va generar un fort rebuig arreu del territori, amb l’epicentre, a casa nostre, al poble de Riudaura.

La postura de CCOO i UGT en tot aquest tema és un insult als milers de persones que vam manifestar el nostre rebuig a les intencions de companyies petrolieres, que, amb la complicitat del govern, pretenien provocar danys irreparables al territori l’any passat. Una vegada més, i ja en van moltes, en nom dels beneficis econòmics de les grans companyies, les empreses CCOO i UGT es venen per les engrunes i les sobres del gran capital, són una burla a la classe treballadora.

Pensem que l’únic progrés viable en el sector energètic vindrà de la ma de la potenciació i extensió en l’ús de les energies renovables. Malgrat que el govern espanyol ha intentat frenar-ne el desenvolupament perquè les companyies de subministres tradicionals continuïn augmentant els seus beneficis, cada vegada som més els qui apostem per l’energia alternativa, ja sigui de forma col·lectiva en cooperatives o de manera individual.

Com a sindicat, la CNT d’Olot rebutja de ple aquest acord o declaració signat entre els “agents socials” del sector químic, així com també els arguments que posen el manteniment dels llocs de treball per sobre dels costos ambientals, socials i econòmics de la societat en general.

Fracking mai més, ni aquí ni enlloc

Confederació Nacional del Treball d’Olot

Olot, 4 de febrer de 2014