CNT: Conferència de Militants sobre Acció Sindical i Social

CNT ha celebrat la conferència de militants els passats 8 i 9 de desembre

Durant els dies 8 i 9 de desembre CNT ha celebrat la Conferència Confederal de Militants sobre Acció Sindical i Social en els locals confederals de Cornellà (Barcelona). Un centenar de militants de diverses Federacions Locals de tota la península (Bilbao, Còrdova, Llevant, Madrid, Valladolid, Vitòria, Barcelona, Premià, Terrassa, etc.) han debatut sobre les diferents ponències presentades i estructurades en l’ordre del dia: Acció Sindical i Social contra l’atur i la precarietat social, Política sindical per reduir l’atur, Organització de borses d’ocupació als sindicats, Promoció d’assemblees d’aturats/des, Respostes als desafiaments de la crisi, etc.

La Conferència Confederal de Militants de CNT ha estat una posada en comú de les estratègies i experiències que els sindicats de la CNT realitzen en els seus àmbits locals; conflictes laborals, seccions sindicals, vagues, assemblees d’aturats/des, mobilitzacions unitàries, campanyes contra la precarietat i les retallades, campanyes contra l’atur, accions descentralitzades, etc.

CNT conferència de militants

Els sindicats de CNT que van presentar ponències van anar exposant-les al conjunt dels/les assistents i posteriorment van donar pas als debats i anàlisis col·lectives, amb una bona i notable participació; així com un alt nivell d’anàlisi i reflexió. La Confederació ha d’aprofundir encara més en l’activació de lluites i conflictes i acompanyar-les de propostes concretes, com el treball que es realitza en l’àmbit de l’economia alternativa-autogestionària i apuntar també al control de l’ocupació i la recuperació i presa dels centres de treball, davant el feroç desmantellament que els EROs, retallades i altres polítiques antilaborals (Reforma Laboral) han potenciat i segueixen generant amb la destrucció de milions de llocs de treball.

Els reptes de la CNT, en el context socio-econòmic que avui vivim són complexos, però no per això inassolibles, i esdeveniments com el realitzat reforcen la necessitat col·lectiva i militant de fer-los front, adequant les nostres eines de lluita i models organitzatius al context local i territorial. Els acords de la Confederació ens doten per poder treballar i actuar en diferents escenaris de conflicte des de les premisses de l’anarcosindicalisme, molt concorde i en sintonia amb moltes de les manifestacions populars i organitzatives que en aquests dos últims anys s’estan generant.

Més informació aquí.

Secretaries d’Acció Social i Sindical

Secretariat Permanent del Comitè Confederal