BIBLIOTECA D’ECONOMIA

En aquest sub-apartat d’economia anirem reproduint articles extrets del periòdic CNT o SOLIDARIDAD OBRERA que ens semblin d’especial interès. Pots trobar les edicions digitals actualitzades entre els enllaços de la nostra web, encara que estaría bé que si t’agrada t’incorporessis com a subscriptor.Ajuda a la premsa llibertària.

Article: PER QUÈ PUGEN ELS PREUS? (clic aquí per veure’l)