Aprovada la moció de suport a les treballadores de CNT del SAD rural

Tots els grups -excepte VOX- mostren el seu suport al col·lectiu de les treballadores familiars del Servei d’Atenció Domiciliària en el procés de negociació del VIè conveni.

El passat dijous 18 d’abril les treballadores del SAD afiliades a la CNT d’Olot van fer un pas més endavant en les seves reivindicacions per desencallar la negociació del VIè conveni col·lectiu.

Les nostres companyes van presentar una moció al Ple Municipal per reclamar el suport del propi Ajuntament i dels grups polítics que en formen part. Tots els partits hi van donar suport excepte Vox que es va abstenir.

La moció reclamava entre d’altres coses:

  • Reconèixer les singularitats i necessitats específiques del SAD rural, especialment pel que fa al vehicle com a eina indispensable de treball.
  • Adequar el preu del quilometratge segons la variació del preu del combustible, el desgast del vehicle i els costos relacionats.
  • Instar a l’empresa a disposar de vehicles d’empresa.
  • Establir jornades laborals amb horaris normalitzats en comptes de l’actual sistema que dificulta la gestió (tant per la professional com per l’empresa) i no reconeix totes les hores treballades.