Als treballadors amb contractes de durada determinada:

Eventuals, Obra i Servei, Causes de Producció, Substitució, Relleu, els treballadors/es que esteu prestant serveis per a una empresa o a través d’una ETT amb contractes de durada determinada, teniu que tenir en compte que si haveu signat diversos contractes diferents encadenats en una mateixa empresa, sense que hagin passat almenys 20 dies hàbils entre contractes, és molt probable que els vostres contractes estiguin en Frau de Llei. Això significa que podeu demandar sol·licitant que els vostres contractes de durada determinada es transformin en un únic contracte de durada indefinida.

Des del Sindicat CNT us animem que us mireu la documentació de que disposeu i acudiu a defensar-vos a través d’aquest Sindicat. Si t’acomiadaran amb l’excusa de la crisi, no permetis que els surti barat. La crisi que la paguin els rics i no els treballadors/es.

cnt_banner