AIXÍ FUNCIONA UNA CURSA DE BRAUS

 – Les curses de braus són espectacles on els torturen com a diversió fins a la mort de l’animal. Per “evitar riscos”, abans de sortir a la plaça, els braus reben pallisses amb sacs de sorra i pals.- Ja a la plaça crivellen al brau amb diferents armes: puntes de pica, randes, banderilles, espases… El picador li enfonsa una punta de 10 cm. al coll i la mou cap als costats per estripar la carn de l’animal, provocant-li intenses hemorràgies.

– Amb un ganivet se li secciona la medul·la espinal deixant l’animal paralitzat però conscient, provocant que molts braus encara siguin vius en el moment en que els esquarteren a l’escorxador.

I PEL QUE FA A LA LEGISLACIÓ:
– A l’abril de 2003, a la ciutat d’Olot, s’aprovà que hi torni a haver curses de braus a la ciutat. La moció va ser impulsada per un regidor del PP i hi van votar a favor 7 regidors del PSC.

– Al juny de 2003 el Parlament de Catalunya aprovà la nova Llei de Defensa dels Animals, que protegeix ja molt favorablement a tots els animals, però que encara permet la celebració de curses de braus en aquelles places construïdes abans del 1988.

– També es va prohibir l’entrada dels menors de 14 anys als espectacles taurins. El PP hi va estar en contra, mentre que IC-V i ERC demanaren la prohibició d’aquests “espectacles” tan lamentables a les places de braus que encara avui hi ha a Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona, Lloret de Mar i Olot).

Extret de campanyes.org

Suport a la campanya: http://www.campanyes.org/redireccio.php?id=braus