Comunitat? Europea

El Consell Europeu de ministres aprovarà

el dilluns un nou text en matèria laboral

Després de la polèmica directiva europea sobre immigració, els 27 treballen en un nou text en matèria laboral, que aprovaran el pròxim dilluns, i que, entre altres coses, amplia fins a 65 el màxim d’hores de treball a la setmana, i en contractes de menys de quatre mesos, a temps il·limitat.

Es tracta d’una clara reculada en llibertats i seguretat dels treballadors que té molt preocupats als sindicats. La directiva es va començar a discutir el 2005 i és bastant probable que el dilluns, després de diversos fracassos, sigui aprovada pel consell europeu de ministres d’Ocupació. El polèmic text té diversos aspectes, entre ells, la possibilitat d’allargar més enllà de les 48 hores la jornada setmanal d’un treballador.

Fins ara per a fer-ho es requereix l’acord amb els sindicats, un requisit que s’elimina. La directiva també pretén quantificar com hores de descans el temps que els metges dormen a l’hospital durant les guàrdies.

A més es preveu que els treballadors d’ETT’s no s’equiparin en drets als assalariats fins que transcorrin 4 mesos des de la seva incorporació a una empresa.

La normativa laboral la decideix cada estat, la directiva solament fixa el sostre, així que haurà de ser cada govern el que decideixi si vol modificar o no la seva legislació i fixar la seva jornada laboral.

Es tracta d’un document sobre el qual s’està treballant des de fa anys i amb el qual han estat més crítics països com França, Espanya i Itàlia. Però, en aquest cas, la tornada de Silvio Berlusconi al poder ha donat un tomb als suports inicials amb els quals comptava la directiva.

Aquesta norma és d’àmbit comunitari, però com amb la nova llei d’immigració, la seva aplicació dependrà dels Estats i, en aquest cas, el Govern espanyol ja ha dit que no modificarà la nostra normativa laboral.

L’Estatut dels Treballadors fixa per terme general en 40 hores setmanals la jornada laboral i el govern espanyol, que s’oposa a la modificació de la directiva, ja ha anunciat que no pensa modificar-la.

Així que, de manera directa, la directiva no afectarà a la legislació espanyola ni al nostre temps de treball, encara que si s’aplica en altres països poden produir-se situacions de dumping social, de desigualtat entre treballadors i això pot tenir conseqüències sobre la competitivitat de les empreses de cada país. I sobretot deixa la porta oberta perquè més endavant en el futur es puguin modificar les normes espanyoles i adaptar-les a la directiva europea.