Universitat Lliure d’Estiu

Universitat Lliure d’Estiu


 

Creiem que existeix la necessitat de crear espais on el coneixement escapi de paràmetres com  el pensament únic, l’adoctrinament, l’homogeneització i el mercantilisme que dominen aquest món globalitzat en el que vivim. Les escoles i les universitats tradicionals mantenen uns profunds lligams amb les institucions i amb les empreses, impedint el desenvolupament lliure d’idees, orientant-lo única i exclusivament a les necessitats d’aquestes. Cal doncs treure l’ensenyament d’aquests centres de programació de cervells per a portar-lo allà on sigui més necessari. Per a fer-ho ens em plantejat dins de la modesta capacitat dels que hi participem la creació d’un espai de difusió de coneixement que hem anomenat: Universitat Lliure d’Estiu de Barcelona.

Universitat, en tant que és un espai destinat a la investigació i l’educació de persones en coneixements en diferents disciplines. Aquesta és una universitat popular, no disposa de consell rector ni de cap grup d’autoritats que en decideixin el rumb. Les decisions de la universitat són preses en assemblea oberta i participativa.

Lliure, definint-ne el caràcter organitzatiu i el model educatiu que es pretèn seguir, tenint com a valors principals la horitzontalitat i l’autogestió. Fomentar la horitzontalitat en la comunicació entre coneixedor i receptor, per a que l’educació no esdevingui un adoctrinament. Exercint l’autogestió, perquè no compta amb cap forma de finançament institucional ni de cap corporació nacional ni internacional. Les iniciatives son assumides mitjançant el recolzament mutu, i cap d’elles pot tenir afany de lucre.

Estiu, ja que tot i que entenem que un espai com aquest hauria d’existir durant tot l’any, en aquesta ocasió pretenem establir-ne una acotació temporal que pugui ser més assumible.

Vols participar oferint tallers o vols informar-te dels que existeixen, en contacte amb nosaltres adreceu-vos a:

http://unilliure.sants.org