2021 en números: CNT Olot continua creixent tot i la COVID

Ja hem deixat enrere el 2021. Un (altre) any marcat pel coronavirus i per un conseqüent seguit de mesures polítiques amb l’únic resultat de la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora.

Malgrat les adversitats, en les quals ja està acostumada, la CNT Olot ha pogut seguir fent camí enmig de tantes dades negatives i seguir creixent.

Les assessories jurídiques han continuat oferint consultes, quan s’ha pogut presencialment; quan no, telemàticament. Sempre seguint totes les mesures sanitàries.

Observant les dades generals, el sindicat no ha crescut tant com els dos últims anys anterior, en que es va aconseguir doblar l’afiliació, però els números segueixen sent positius. Durant el passat 2021 el balanç d’altes i baixes és de +11. Per tant, el sindicat ha passat de 221 a 231 afiliades.

Analitzant les dades en clau de gènere, l’afiliació es manté en un 45% de dones i un 55% homes. Poc a poc avançant cap a la paritat total.

En clau d’edat, el sindicat ha envellit lleugerament, però les dades segueixen sent bones: més del 60% del sindicat és menor de 40 anys, sent la franja dels 30 al 39, amb un 40%, la més poblada.

Si fem la lectura en clau de rams, els principals són el de Comerç (18%), i els de Sanitat (17,1%). Dos sectors molt precaritzats, tal i com es pot comprovar amb les consultes, on la gran majoria pertanyen a aquests sectors. Cal remarcar que el sector Sanitat ha crescut més de 10%. que es pot atribuir a la secció sindical de Sumar, amb gairebé la meitat de la plantilla de l’empresa afiliada.