2020 EN NÚMEROS: CNT OLOT SEGUEIX CREIXENT IMPARABLE

El passat any 2020 ha estat un any molt mogut, totalment marcat per la COVID-19. Davant d’aquesta situació adversa, igual com sempre passa, el sistema capitalista ha carregat el mort a les de sempre, les que té menys, la classe treballadora.

Amb l’excusa de la pandèmia s’han vist abusos per part de moltes empreses en l’aplicació d’Expedients de Regulació Temporal, tota mena d’infraccions als convenis laborals vigents i, en termes generals, violacions als drets de les treballadores.

Malgrat tot, i sempre seguint totes les mesures sanitàries per cuidar-nos entre totes, CNT Olot ha estat des del primer dia al peu del canó combatent les injustícies.

Les dades parlen per sí soles: durant el 2020 s’han atès més de 300 consultes laborals, durant les assessories jurídiques dels dimarts i els dijous, però també moltes de telemàtiques. A més, des de CNT Olot també es van coordinar xarxes de solidaritat, com per exemple, la de fabricació de mascaretes per poder-les fer arribar a totes quan aquestes eren difícils d’aconseguir. 

També cal recordar que durant tot aquest temps CNT ha editat moltes guies informatives per dotar a les treballadores de les eines necessàries per poder-se defensar als seus llocs de treball.

Tot aquest treball realitzat des del sindicat no passa desapercebut per les treballadores, i altra vegada ens remetem a les dades.

Durant l’any 2020 s’han afiliat 63 noves persones, 4 més que l’any 2019, que ja va ser un grandíssim any. L’afiliació ha sigut tan important que en els últims dos anys CNT Olot ha doblat el nombre d’afiliades. Aquest creixement es reflexa en l’enfortiment del sindicat d’Olot i dels nuclis de la Bisbal, Figueres, i també del de Torelló, que amb un creixement espectacular ha passat a englobar tot Osona.


Si analitzem el sindicat en clau de gènere també podem estar contentes. Durant aquest  2020 l’afiliació ha estat majoritàriament femenina, amb un 58%. Aquest fet fa que, en termes globals, ens anem acostant cap a nivells de paritat total. D’altra banda, celebrem també la creació d’una nova secretaria de Gènere, que ja està treballant en l’elaboració d’un protocol per prevenir i actuar davant conductes masclistes en el sí del sindicat.

En clau d’edat, el sindicat es va regenerant i rejovenint. Durant l’any passat més de tres quartes parts de la nova afiliació està entre els 20 i 39 anys. Actualment, la franja d’edat dominant és la dels 30 a 39 anys, amb un 41% de l’afiliació.

Finalment, si fem la lectura en clau de rams, els de transport, gràfiques i metall han dominat durant aquest passat any. Això ha resultat en la creació de dues noves seccions sindicals: la de Transport Sanitari d’Olot i Campdevànol; i la de Ros Ducting de Sant Jaume de Llierca. En termes globals, el sindicat està format per una barreja molt heterogènia de treballadores de diferents rams, fent honor al nom que tenim de Sindicat d’Oficis Varis de CNT Olot.

Les dades ens confirmen que seguim pel bon camí, i que la feina ben feta té resultats.. Nosaltres seguim treballant i lluitant. 

Si vol unir-t’hi seràs benvinguda!